Home
Home
Banner Banner Banner
Banner Banner Banner

50. výročie školy

Oznamy

Pre rodičov


Pomôcky na šk.rok 2014/2015
- pre 1.ročník            
- pre 2.ročník            
- pre 3.ročník            
- pre 4.ročník            
- pre 5.- 9.ročník          

Internetová žiacka knižka 

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk